Redakcja

Adres Redakcji

Gazeta Jarosławska
37-500 Jarosław
Rynek 26 (II piętro)
tel./fax /16/ 623-07-25
e-mail: 
Wydawca:

Wydawnictwo Jarosławskie

Agnieszka Sosna

37-500 Jarosław

Rynek 26

Redaktor Naczelny:

Roman Kijanka

tel. 16 623-07-24

Sekretarz Redakcji:
Elżbieta Szajner - e-mail: 
Dział Reklamy:

Ewelina Mielec-Płocica - e-mail: 

 

Dział Sportowy:
Tomasz Strzębała - e-mail: 
Redaguje zespół:

Dominika Prokuska - e-mail:  

Roman Kijanka - e-mail:

Ewelina Kłak- e-mail: 

Gabriel Łowicki- e-mail: 

Iwona Rogus

Opracowanie graficzne i skład komputerowy:
Rafał Misztal - e-mail: 
Popularne
Komentowane