Redakcja

Adres Redakcji

Gazeta Jarosławska
37-500 Jarosław
Rynek 26 (II piętro)
tel./fax /16/ 623-07-25, tel. 782 226 271
e-mail: 
Wydawca:

Wydawnictwo Jarosławskie

Agnieszka Sosna

37-500 Jarosław

Rynek 26

Redaktor Naczelny:
Roman Kijanka
Sekretarz Redakcji:
Elżbieta Szajner - e-mail: 
Dział Reklamy:

Ewelina Mielec-Płocica - e-mail: 

 

Dział Sportowy:
Tomasz Strzębała - e-mail: 
Redaguje zespół:

Wioletta Żak - e-mail: 

Roman Kijanka - e-mail:  

Ewelina Kłak- e-mail: 

Opracowanie graficzne i skład komputerowy:
Rafał Misztal - e-mail: 
Popularne