Wydarzenia

W gminach na pół gwizdka
Ulica Kraszewskiego kością niezgody
Śmieci pod kapliczką. Mieszkańcy są oburzeni
Mamy najlepszych kryminalnych na Podkarpaciu
Majówka w rytmie disco
2018-05-18
Wśród samorządów powiatu jarosławskiego i przeworskiego najlepiej pod względem finansowym stoi gmina miejsko-wiejska Sieniawa. Niezłą sytuację mają pozostałe gminy miejsko-wiejskie, czyli Pruchnik i Kańczuga. Wśród gmin wiejskich przoduje Jarosław. W miastach...
 • Kupili elektrociepłownię za 2,5 mln zł, a następnie sprzedali za 22 mln zł. Prywatna spółka zrobiła na transakcji z PGE interes życia. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w tej sprawie w czwartek, 12...
 • Mieszkańcy Gwizdaja na zebraniu wiejskim w grudniu ub. roku odwołali sołtysa Antoniego Palińskiego przed końcem kadencji i jeszcze w tym miesiącu odbędą się przedterminowe wybory. To pokłosie sprawy związanej z zapowiadaną budową...
 • W Parku Katyńskim im. Lecha Kaczyńskiego w Tryńczy 9 kwietnia odbyły się obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej.
 • 13.04.2018
  Kwiaty, znicze i modlitwa. Studzian corocznie od 8 lat upamiętnia ofiary katastrofy smoleńskiej z 2010 r. i ofiary mordów sprzed 78 lat.
 • W Zambii w Afryce została wybudowana kolejna studnia „z papieru”. Nosi imię Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego, a jej darczyńcami są mieszkańcy Podkarpacia.
 • Prywatny przedsiębiorca nie zrobi na razie plantacji roślin energetycznych na około 7 hektarowej działce po dawnym śmietnisku przy ul. Kamiennej w Jarosławiu. Zgody na dzierżawę, już po raz drugi, nie wyrazili radni. Decyzji...
 • Jednym z głównych punktów marcowej sesji Rady Gminy Radymno był projekt uchwały dotyczącej wpisania do budżetu gminy niemal 1,7 mln zł dotacji, jaką samorząd otrzymał z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych.
 • Pozyskując duże środki zewnętrzne i umiejętnie wykorzystując środki własne Gmina Pruchnik inwestuje w rozwój swoich miejscowości. Budując nowe drogi i remontując istniejącą infrastrukturę stwarza nowe możliwości rozwoju dla...
 • Miasto Przeworsk otrzymało promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 400 tys. zł. z przeznaczeniem na stabilizację osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej. Promesa na...
 • Dwóch bandytów przyszło z kluczem do okręcania kół. Nie chcieli rozmawiać. Jeden z z nich uderzył wspomnianym narzędziem. Trafił w głowę. Tuż obok oka. Lekarz orzekł, że gdyby cios trafił 2 centymetry obok, byłby śmiertelny. Gdy...
 • Przełom marca i kwietnia obfitował w kradzione pojazdy lub ich części, które chciano przewieźć na Ukrainę przez przejście graniczne w Korczowej. Podobnie było w sąsiedniej Medyce. Wartość udaremnionego przemytu przekroczyła 200...
 • Informacje o projekcie „Ekologiczne Miasto Jarosław” skierowanym do zainteresowanych wymianą pieców centralnego ogrzewania na urządzenia bardziej ekologiczne były przekazywane w różnych formach i przez różne źródła....
 • 13.04.2018
  Końcem marca podczas XLIX sesji Rady Gminy Pawłosiów spotkali się włodarze gminy Pawłosiów. Podczas obrad radni zajęli się kilkoma uchwałami i sprawozdaniami z działalności podległych Urzędowi Gminy jednostek.
 • Gdy funkcjonariusze Straży Granicznej z posterunku w Korczowej weszli do domu 48-letniego mieszkańca powiatu jarosławskiego ten, spodziewając się kontroli, palił przemycone papierosy w piecu centralnego ogrzewania. Niestety...
 • Gać jest gminą, która na oświatę i wychowanie nie szczędzi grosza. Jak podkreślają władze gminy, inwestycja w młodego człowieka z pewnością przyniesie wymierne efekty w przyszłości. Szkoły wyglądają coraz lepiej i są lepiej...
Najnowsze na Forum